Webbutveckling

Våra webbsidor

Intuitivt designade

Webbsidor vi utvecklar genomstrålas av enkla, moderna och intuitiva designmönster för att skapa en användarvänlig webbplats. Alla våra webbplatser kommer med automatiserade säkerhetsskydd, backuper och marknadsledande caching tekniker som tillsammans bidrar till en långsiktigt hållbar webbsida. 

Plattform

React eller WordPress?

Olika behov kräver olika typer av lösningar. De två vanligaste vi arbetar med är WordPress och React. Baserat på vilken typ av hemsida som efterfrågas tar vi ett beslut om vilken plattform som bäst lämpas det aktuella projektet. 

Från vision till färdig webbsida

Hur ser processen ut?

Steg 1

Kravspecifikation

I steg 1 sätter vi tillsammans upp en kravspecifikation för webbsidan. Kravspecifikationen kan innehålla designkrav, funktionalitetskrav och innehållskrav. 

Steg 2

Design

Under steg 2 tar vi fram en design baserad på den gemensamt framtagna kravspecifikationen. Designarbetet görs iterativt i samspel med kund.

Steg 3

Utveckling

Den framtagna designen formar det fortsatta utvecklingsarbetet tillsammans med kravspecifikationen. I detta steg tar vi fram den kompletta webbsidan.

Steg 4

Lansering

När ni som kund godkänt den kompletta webbsidan hjälper vi er med driftsättning på våra servrar.

Vi finns nu på