Apputveckling

Våra appar

Användarvänliga applikationer

Med bred kompetens och erfarenhet utvecklar vi mobilapplikationer med användaren och funktionaliteten i fokus. Vi lägger stort fokus på att bygga en hållbar och skalbar lösning av hög kvalité för att säkra en applikation som är användarvänlig, skalbar och säker för alla.

Cross-platform

Flutter

Vi utvecklar de flesta applikationer i Flutter som utvecklats av Google för att möjliggöra utveckling av applikationer för iOS, Android, Linux, MacOS och windows med en enda kodbas. Tack vare Flutter kan vi utveckla applikationer som ser likadana ut på olika plattformar samtidigt som dem är högpresterande och visuellt tilltalande. Varför använder vi Flutter?

Från idé till lanserad produkt

Hur ser utvecklingsprocessen ut?

Steg 1

Kravspecifikation

I steg 1 sätter vi tillsammans upp en kravspecifikation för appen. Kravspecifikationen kan innehålla designkrav, funktionalitetskrav och innehållskrav. 

Steg 2

Prototyp

I steg 2 tar vi fram en prototyp baserat på den gemensamt framtagna kravspecifikationen. Designarbetet görs iterativt i samspel med kund.

Steg 3

Utveckling

I steg 3 realiseras prototypen till en verklig och användbar produkt med kravspecifikationen och prototypen som grund. I detta steg utförs även diverse tester för att säkerställa hög prestanda, säkerhet och användarvänlighet.

Steg 4

Lansering

I steg 4 presenteras applikationen för kund för att därefter slutligen lanseras på App Store och Google Play Store. 

Vi finns nu på